۱- مشاوره آنلاین برای مشکلاتی مناسب است که نیاز به مراجعه حضوری به مرکز نباشد و نیازمند تعامل و رواندرمانی نباشد. لذا راهنمایی و مشاوره به معنای درمان نیست و شاید نیازمند مراجعه حضوری باشد.

۲- در شرح سوال، تاریخچه مختصری از مشکل خود را بیان کنید و شروع آن بیان کنید.

۳- جزئیات مرتبط با مشکل، زمینه خانوادگی و سن خود را حتما لحاظ کنید.

۴- هر فرم برای پرسیدن یک سوال است از پرسیدن چندین سوال در یک فرم خود داری کنید.

۵- عنوان مناسبی برای سوال خود انتخاب کنید. عنوان سوال جهت ارجاع به متخصص مربوطه است.

۶- ایمیل معتبری را وارد کنید. پاسخ شما به ایمیلتان ارسال خواهد شد.

۷- مرکز مشاوره راه عشق، خود را ملزم به رعایت اصل رازداری در روانشناسی می داند. لذا می توانید سوالات خود را راحت مطرح کنید. چرا که سوال شما مستقیم به دست درمانگر خواهد رسید.